About Me

Bemutatkozás
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület

A Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 1999. augusztus 26-án került bejegyzésre közhasznúként, 1512-es számon. Tevékenységi körét elsősorban Fejér megyében élő, állami gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatalok körében fejti ki.

Egyesületünk kapcsolatban van a martonvásári, velencei, székesfehérvári gyermekotthonokkal, valamint a Fejér Megyei Lakásotthon Hálózattal. Tevékenységünk elsősorban tagjaink aktivitására és szakmai tudására épít. Szakembereink sokrétű tudása révén olyan információkat tudunk a gyermekek és az őket nevelő intézmények felé közvetíteni, amely az egyesület nélkül, csak hosszas utánjárással lehetne hozzáférhető az érintettek részéről.

Tagjaink jártasak pályázatok írásában, valamint az elszámoláshoz kapcsolódó szabályokban. Segítségünkkel intézmények és ezek gyermekközösségei sikeresen pályázhattak az elmúlt években. Alapelvünk, hogy amennyiben megoldható mind a gyermekközösségek, mind az intézmények lehetőleg saját hatáskörben adják be pályázataikat.

Mára elmondható, hogy az egyesületet ismerik és elismerik. Az intézményekben dolgozó szakemberek, a gyermekek és fiatal felnőttek egyaránt részesei a konstruktív és kölcsönös kapcsolatnak.

About Me

Állandó tevékenységünk legfontosabb elemei:

  • 2005-évtől folyamatosan bűnmegelőzési táborokat szervezünk, melyen több száz fiatal prevenciós céllal vehetett részt. 2010. szeptemberétől együttműködési szerződés keretében, havi rendszerességgel Székesfehérvár Város Rendőrkapitányságának Bűnmegelőzési szakembereivel havi rendszerességgel bűn- és áldozattá válás megelőző programsorozatot szervezünk.
  • Pályázati segítséggel sikerült megvalósítanunk a 10 napos dunai vízitúrátkat, melyeket Lukács Imre egyesületünk tagja vezetett. A résztvevők (20-20 fő) 14-18 éves állami gondozottak voltak, akik Fejér megye különböző településeiről érkeztek (egészséges és tanulásban akadályozott) gyermekek. Hasznos tapasztalat volt számukra egy közösségbe kerülve a lehető legrövidebb idő alatt beilleszkedni, és emellett új, szokatlan feladatokat is el kellett látniuk. Célunkat elértük: a fiatalok fizikai állapota, kondíciója, állóképessége javult, a természethez, a tiszta és egészséges környezethez erősebben vonzódtak a közösen átélt pozitív élmények hatására.
  • Környezeti nevelés és Egészségkultúra klub kéthetente 4 órában működik Székesfehérváron 15 fő 8-18 évesek részvételével abból a célból, hogy a saját családjuk nélkül nevelkedő gyermekek és fiatalok szemléletét formáljuk: testi, lelki, szociális életvezetési egyensúlyuk kialakuljon.
  • Párkapcsolati tréning célja a család nélkül felnövő fiatalok értékítéletének fejlesztése kiscsoportos formában (férfi-nő viszony, intimitás, alapvető illemszabályok ismerete partnerkapcsolatban, első randevú.) Háromnapos tréning sikere azt mutatja, hogy szükségük van a fiataloknak programunk folytatására.
  • Élménypedagógiai programunkat 2008-tól működtetjük.
  • Rendszeres életvezetési tanácsadást tartunk: jogi, munkahely, lakhatás, testi-lelki egészség.
  • Egyéb programok: Játszóházban váltsuk valóra álmainkat címmel több száz gyermek bevonásával olyan játszóházi foglalkozások levezetését vállaltuk, melyek elősegítik az állam által nevelt gyermekek fejlődését, színvonalas szabadidős elfoglaltságot biztosít egész éven át Az egészséges, enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő állami gondozott gyermekek az alkotás örömének közös átélése során közelebb kerültek egymáshoz, és kialakult bennük az egymás iránti toleráns attitűd.
  • Futóversenyeken, havi rendszerességgel természetjáráson, színházlátogatáson együtt veszünk rész, és az állatmenhelyen Önkéntes segítőként vonjuk be a gyermekeket.
  • Adományok koordinálása: élelmiszer, ruha, cipő, sportszer, játék, bútor, számítógép, tv és egyéb háztartási cikkek.
© 2024, Travelia

Kapcsolat

Janó Andorné

lurko@lurkoegyesulet.hu

+36 30 906 9148

Weboldal készítés

Search